Kā atgūt pārmaksātos nodokļus?

Spread the love

Ik gadu katram no mums ir iespēja atgūt nodokļus, kurus esam pārmaksājuši, taču vēl joprojām ir iedzīvotāji, kas to neizmanto. Kā biežākais iemesls, kāpēc nodokļu atmaksa netiek izmantota, ir cilvēku neziņa par nepieciešamajiem dokumentiem pārmaksāto nodokļu veiksmīgai atgūšanai.

Pārmaksāto nodokļu apjomu parasti uzzinām, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pēc kuras apstrādes Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki aprēķina, kādu summu esam tiesīgi saņemt atpakaļ.

Pārmaksāto nodokļu aprēķināšana

Pārmaksāto nodokļu summu nosaka vairāki faktori, tostarp neapliekamais minimums un sociālie nodokļi, taču iespējama arī nodokļu atmaksa par medicīnas izdevumiem, kā arī gadījumos, kad veikti ziedojumi.

Pārmaksāto nodokļu rašanās

Pārmaksātie nodokļi rodas ļoti dažādos veidos, taču visbiežāk to rada izmaiņas likumos par

neapliekamo minimumu, kā arī gadījumi, kad nav savlaicīgi piemēroti dažādi atvieglojumi invalīdiem un atvieglojumi par apgādībā esošām personām. Dažreiz, sakrītot vairākām izmaiņām viena gada laikā, VID nodokļu atmaksa var būt īpaši noderīga, jo pārmaksātās summas var sasniegt pat vairākus simtus eiro.

Kritēriji nodokļu atgūšanai

Lai atgūtu pārmaksātos nodokļus, jābūt nomaksātiem nodokļiem, kā arī aprēķinu rezultātā jāparādās pārmaksai. Nodokļu atmaksa VID ir kļuvusi par ikgadēju procedūru, tomēr joprojām trūkst informācijas, kā un kuros gadījumos var atgūt pārmaksātos nodokļus.

Pārmaksāto nodokļu atmaksa iespējama sekojošos gadījumos:

  • ja gada laikā bijis nepareizi aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN);
  • ja veikti maksājumi par izglītību;
  • ja veikti maksājumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • ja veikti ziedojumi un dāvinājumi, tostarp arī politiskajām partijām;
  • ja veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos.

Tomēr, jāņem vērā, ka, šajos gadījumos, piemēram, lai tiktu veikta nodokļu atmaksa par izglītību vai nodokļu atmaksa par zobārstniecību, mums jāuzrāda dokumentēti pierādījumi par veiktajiem maksājumiem un to apjomu.

attēls no comparo.lv

Pārmaksātie nodokļi un to atmaksa

Pārmaksātos nodokļus agrāk varēja atgūt tikai pēc garu rindu izstāvēšanas VID klientu centrā, taču, attīstoties tehnoloģijām, VID pārmaksāto nodokļu atmaksa kļuvusi daudz vieglāka. Kā parāda nodokļu atmaksa 2018. gadā, lielākā daļa iedzīvotāju savas deklarācijas iesniedz elektroniski, tādējādi būtiski paātrinot pieprasījumu izskatīšanu. Acīmredzami VID nodokļu atmaksa elektroniski ir daudz pieprasītāka, kā došanās klātienē uz VID klientu apkalpošanas centru vai dokumentu sūtīšana pa pastu.

Nodokļu atmaksa elektroniski

Pēdējos gados piedāvātā eds.vid.gov.lv nodokļu atmaksa kļūst arvien populārāka tieši šīs vietnes ērtuma un pārskatāmības dēļ. Tā kā deklarācijas iesniegšana dažos gadījumos prasa vien pāris klikšķus, iedzīvotājiem tas vairs nerada grūtības un pārmaksāto nodokļu atmaksa elektroniski kļūst par pašsaprotamu procedūru, ko ik gadu veic arvien lielāks skaits cilvēku. Jau tagad pārmaksāto nodokļu atmaksa 2018. gadā sasniegusi lielāku apjomu, kā pērn.

Tāpat, kā nodokļu summas aprēķināšana, arī nodokļu atmaksa internetā ir kļuvusi daudz automatizētāka, jo pēc noteikta laika aprēķinātie nodokļi tiek pārskaitīti uz katra iedzīvotāja bankas kontu, tadējādi arī nodokļu atmaksa elektroniski ir būtiski veicinājusi cilvēku interesi par pārmaksātās naudas atgūšanu.

Tiesa gan, ne vienmēr nodokļu pārmaksas atmaksa ir tūlītēja. To, cik ilgā laikā pārmaksātie nodokļi nonāks Jūsu kontā, nosaka vairāki faktori, tostarp, cik  komplicēti ir Jūsu nodokļi, piemēram, vai to ietekmē tikai IIN, vai papildus nepieciešami arī aprēķini par tēriņiem izglītības un medicīnas nozarē. Taču, kā parāda pēdējo gadu skaitļi, neatkarīgi no tā, vai pārmaksāti 10 vai 100 eiro, nodokļu atmaksa ir lieliska iespēja atgūt kaut nelielu daļu no valsts kasē ieguldītajiem līdzekļiem.